Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím

Cenník

 

Ročný klientsky poplatok za manažment klientky   129,90 EUR
Ročný klientsky poplatok za manažovanie tehotnej a šestonedieľky   299,00 EUR
Zľavnený klientsky poplatok pre ženy staršie ako 57 rokov 64,90 EUR
Zľavnený klientsky poplatok pre ženy po hysterektómii    64,90 EUR
Zľavnený celoročný poplatok pre študentky VŠ denného štúdia
do 26. roku života - predložiť potvrdenie školy  
64,90 EUR
Manažment klientky bez ročného klientskeho poplatku pri rádiologickom vyšetrení prsníkov, s odporúčaním lekára 17,90 EUR
Manažment klientky bez ročného klientskeho poplatku pri rádiologickom vyšetrení prsníkov bez zdravotného poistenia, bez lekárskeho odporúčania  27,90 EUR
Poplatok za nadštandardné služby pri jednodňovej ambulantnej
starostlivosti (jednodňová chirurgia)
120,00 EUR
Poplatok za nadštandardné služby pri operácii vyžadujúcej hospitalizáciu
(bez ohľadu na dĺžku pobytu). Pozri Gynekológia "služby 
".
299,00 EUR
Poplatok za nadštandardné služby pri hospitalizácií počas pôrodu a v šestonedelí                                            
**(možnosť zaplatiť sumu v troch splátkach)
1 400,00 EUR

Výber vlastného lekára, pôrodníka k pôrodu (podľa zoznamu)

Výber vlastnej anestéziologičky k pôrodu

Výber vlastnej pôrodnej asistentky k pôrodu

300,00 EUR

300,00 EUR

200,00 EUR

Ubytovanie ďalšej osoby na izbe s plnou penziou/deň (R,O,V), pokiaľ 
to umožňuje posteľová kapacita nemocnice
120,00 EUR
Príplatok za apartmán s ubytovaním ďalšej osoby s plnou penziou a s jedným parkovacím miestom v areáli nemocnice  1 000,00 EUR / do 5 dní.
 Za každý ďalší deň 150,00 EUR
Tehotenský genetický skríning z krvi matky (Trisomy test) 350,00 EUR
Určenie pohlavia plodu z krvi matky na žiadosť po 12.týž.tehotnosti 84,00 EUR
   

Úplne informácie o cenách Vám poskytneme v nemocnici.
* Splátky bez navýšenia! Informujte sa na recepcii alebo u niektorého z našich lekárov/ok.
 Splátkový kalendár podlieha schváleniu vedením nemocnice.

 Výňatok z cenníka platného od 15.05.2018

V Bratislave, dňa 15.05.2018

MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
riaditeľ - konateľ