Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím

Core-cut biopsia

Ak sa pri mamografickom vyšetrení zobrazí podozrivé tkanivo, vykonávame tzv. „core-cut“ biopsiu. Je to metóda na odber tenkých valčekov tkaniva, ktoré sa dajú podrobne histologicky vyšetriť. Na odber sa používajú jednorazové poloautomatické bioptické sety, alebo bioptické ihly. Tieto sa vkladajú do tzv. bioptického dela - automatizovaného systému, ktorý po umiestnení ihly do miesta odberu, pod ultrazvukovou kontrolou, ihlu patrične vysunie a „vysekne“ vzorku tkaniva. Vzorka sa následne odošle na spracovanie do histologického laboratória, kde ju spracujú a stanovia definitívnu diagnózu.

Výhoda nášho pracoviska spočíva v okamžitom vyšetrení podozrivého nálezu, bez ďalšieho odosielania ženy na špecializované pracovisko.

 

Operácie benígnych tumorov prsníka (viď Jednodňová chirurgia).