Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika gynekologicko-pôrodníckych oddelení hovorí o kvalite poskytovaných služieb. Iba sledovanie a vyhodnocovanie niektorých špecifických údajov umožňuje analyzovať úroveň zdravotnej starostlivosti a prijímať opatrenia na jej zlepšenie.

V nasledujúcej tabuľke vám ponúkame vybrané parametre tzv. perinatálnej analýzy, ktorá sa na Slovensku vykonáva v pravidelných ročných intervaloch. Výsledky sa potom analyzujú na odborných gynekologických a neonatologických (novorodeneckých) konferenciách.

  2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %   
Počet pôrodov  550   580   890   1082   1144  
Počet cisárskych rezov 183 33,27 146 25,17 180 20,22 248 22,92 247 21,59
Počet forcepsov/vákuumextrakcii 0   1 0,17 6 0,67 13 1,20   1,74
VBAC n.a.   54/38 70,3 63/50 79,37 89/60 67,42   75,2
Počet epiziotómií pri vaginálnych pôrodoch 256 69.75 218 50.2 258 36.33 313 37.52 302 34,00
Počet PEDA 354 79,37 381 76,04 569 70,32 647 69,56 711 70,60%
Perinatálna úmrtnosť 1 1,81‰ 0 0 1 1,12‰ 0 0   0
Preložení novorodenci 12   10   11   14   15  
Preklad tehotnej 2   4   6   5   5  

Poznámky:

Frekvencia cisárskych rezov: ako vyplýva z tabuľky, percento cisárskych rezov sa nám podarilo znížiť z 33% na 21,59% v roku 2016. Slovensko patrí počtom cisárskych rezov medzi európske krajiny s najvyšším počtom. Priemerné percento cisárskych rezov v SR sa pohybuje v posladných rokoch okolo 30% .

VBAC (Vaginal Birth After Ceasarean Section): vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze. Tehotné, ktoré spĺňajú kritéria vaginálneho pôrod, porodili v našej nemocnici v roku 2016 v 75% vaginálne.Tento údaj potvrdzuje aj medzinárodné skúsenosti vyspelých krajín Európy a USA. S tehotnými, u ktorých predchádzajúca tehotnosť alebo  pôrod bol ukončený cisárskym rezom, konzultujeme možnosť vaginálneho pôrodu.

Počet epiziotómií sa nám podarilo v priebehu troch rokov znížiť na 34%

PEDA - epidurálna analgézia: PEDA podaná rodičkám okrem primárnych cisárskych rezov

Perinatálna úmrtnosť - PÚ (úmrtie dieťaťa počas tehotnsti, pôrodu a šiestich týždňov po pôrode, na 1000 živonarodených detí). Priemerná PÚ na Slovensku bola v roku 2013 6,4‰ (promile) podľa kritérií WHO.

Preložení novorodenci: preklad novorodencov po pôrode je najčastejšie do Detského kardiocentra (vrodené vývinové chyby srdca) resp. na Chirurgickú kiniku DFN v Bratislave, z dôvodu potreby chirurgického zákroku, napr. pri niektorých vývinových chybách tráviaceho traktu.

Preklad tehotnej: tehotné, ktoré sú hospitalizované pre hroziaci predčasný pôrod, u ktorých sa nepodarí ultmiť pôrodnú činnosť, prekladáme pred 34. týždňom tehotnosti do Perinatologického centra na Antolskej.