Gynekologicko - pôrodnická nemocnica KOCH

Core-cut biopsia

Zaviedli sme novinku pri diagnostike nádorov prsníka.


Ak sa pri mamografickom vyšetrení zobrazí podozrivé tkanivo, vykonávame tzv. „core-cut“ biopsiu. Je to metóda na odber tenkých valčekov tkaniva, ktoré sa dajú podrobne histologicky vyšetriť. Na odber sa používajú jednorazové poloautomatické bioptické sety, alebo bioptické ihly. Tieto sa vkladajú do tzv. bioptického dela - automatizovaného systému, ktorý po umiestnení ihly do miesta odberu, pod ultrazvukovou kontrolou, ihlu patrične vysunie a „vysekne“ vzorku tkaniva. Vzorka sa následne odošle na spracovanie do histologického laboratória, kde ju spracujú a stanovia definitívnu diagnózu.

Výhoda nášho pracoviska spočíva v okamžitom vyšetrení podozrivého nálezu, bez ďalšieho odosielania ženy na špecializované pracovisko.